Skip to main content

Privacy Policy

Privacy Policy

 

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecné

Níže je uvedený jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou údaje, s nimiž byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

 

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje operátora najdete na zákonem požadovaném místě.

Jak shromažďujeme údaje?

 

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohlo by se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiná data se automaticky shromažďují v našich IT systémech při návštěvě webových stránek. Tato data jsou především technická data, například prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo datum návštěvy stránky. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

 

Na co používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky používají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu jejich sběru. Máte také právo požadovat, aby byly opraveny, zablokovány nebo smazány. Pokud máte další otázky týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené na zákonem požadovaném místě. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analytics a nástroje třetích stran

 

Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy Vašeho prohlížení. K tomu dochází především pomocí souborů cookie a Analytics. Analýza chování prohlížení je obvykle anonymní, tzn., že z těchto dat nebudeme schopni vás identifikovat. Tuto analýzu můžete rozporovat nebo jí zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Níže Vás budeme informovat o tom, jak v tomto případě postupovat.  

 

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat 

 

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s Vašimi osobními údaji jako s důvěrnými a v souladu se zákonem o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, jimiž byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které informace shromažďujeme a na co je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Mějte na paměti, že data přenášená prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Nelze zcela zabránit přístupu třetích stran k Vašim údajům.

 

 

Oznámení týkající se strany zodpovědné za tuto webovou stránku

 

 

Strana zodpovědná za zpracování dat na této webové stránce je:

Wilfried Metzger Hornbergstr. 49 70794 Filderstadt

Telefon: +49 (0) 711 77 05 95 0

E-mail: info(at)hyla-international.de

Zodpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

 

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich dat

Mnoho úkonů zpracování dat je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail, kterým tuto žádost podáte, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím Vaší žádosti mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Právo podat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotčená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy o ochraně údajů je úředník ochrany údajů německého státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktních údajů naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo získat data, která zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy automaticky doručené Vám nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému zodpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelném rozsahu.

SSL nebo TLS šifrování

 

Tato stránka využívá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z "http: //" na "https: //" a ikona zámku se zobrazí v pruhu adresy Vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nelze číst třetími stranami.

 

Informace, blokování, odstranění

Jak umožňuje zákon, máte právo kdykoli si bezplatně vyžádat informace o jakýchkoli Vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo tyto údaje nechat opravit, zablokovat nebo odstranit. Pokud máte další otázky k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.

Výhrady k reklamním e-mailům

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky na právní upozornění na webové stránky s ohledem na zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky, pokud jsou přijaty nevyžádané reklamní materiály, jako je emailový spam.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

 

Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookie nepoškozují Váš počítač a neobsahují žádné viry. Cookies pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po návštěvě se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstanou v paměti Vašeho zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při dalším navštívení webu.

Váš prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby Vás informoval o používání souborů cookie, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Případně může být Váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo automaticky mazal soubory cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou nezbytné k umožnění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. Nákupní košík), jsou uloženy podle čl. 6 odst. 1 písm. F DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie, aby byla zajištěna optimální služba bez technických chyb. Jsou-li uloženy i jiné soubory cookie (například ty, které se používají k analýze vašeho chování surfování), bude se s nimi zacházet odděleně v rámci této politiky ochrany soukromí.

.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které Váš prohlížeč automaticky předává nám v "souborech protokolů serveru". Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazovače
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou spojena s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.

Kontaktní formulář

 

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom odpověděli na Vaše otázky a případné následné otázky. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Budeme proto zpracovávat veškerá data, která zadáte do kontaktního formuláře, pouze s Vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální e-mail, kterým tuto žádost podáte, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím Vaší žádosti mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Data, kterou zadáte ve formuláři kontaktu, si uchováme, dokud nepožádáte o jeho odstranění, zrušíte souhlas s jeho ukládáním nebo pokud účel úložiště již nebude (např. Po splnění vaší žádosti). Veškerá povinná právní ustanovení, zejména ta, která se týkají povinných období uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

 

4. Analytics a reklama

Google Analytics

 

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy v počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované cookie o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a uloženy tam. Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě článku 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich reklamu.

 

Anonymní IP

 

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymní IP. Vaši IP adresu zkrátí společnost Google v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech je plná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu pro provozovatele webových stránek. Adresa IP přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

 

Plugin prohlížeče

 

Ukládání těchto souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek. Můžete také zabránit předávání dat generovaných soubory cookies o Vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Odmítání sběru dat

 

Sběr dat pomocí služby Google Analytics můžete odmítnout klepnutím na níže uvedený odkaz. Cookie pro odhlášení se nastaví tak, aby zabránilo shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách na těchto stránkách: Vypnutí služby Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

 

Externí zpracování dat

Dohodli jsme se společností Google na externím zpracování dat a aby při používání služby Google Analytics plně plnili přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

 

Shromažďování demografických údajů službou Google Analytics

Tyto webové stránky používají demografické funkce služby Google Analytics. To umožňuje generovat sestavy obsahující výkazy o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údajů návštěvníků třetích stran. Tato shromážděná data nemohou být připsána žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zakázat úpravou nastavení reklam ve Vašem účtu Google nebo můžete zakázat shromažďování dat pomocí služby Google Analytics, jak je popsáno v části Odmítnutí sběru dat.

5. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky využívají pluginy z YouTube, které provozuje společnost Google. Provozovatel stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek obsahujících plugin YouTube, je vytvořeno spojení se servery YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, služba YouTube Vám umožňuje spojit chování při prohlížení přímo s osobním profilem. Tím se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube. Služba YouTube slouží k tomu, aby naše webové stránky byly přitažlivé. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Další informace o správě uživatelských údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Na našich webových stránkách se využívají funkce poskytované video portálem Vimeo. Tato služba je poskytována společností Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek s pluginem Vimeo, je vytvořeno připojení k serverům Vimeo. Zde je server Vimeo informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Vimeo navíc obdrží Vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni do služby Vimeo při návštěvě našeho webu nebo nemáte účet Vimeo. Informace jsou přenášeny na server Vimeo v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste přihlášeni k Vašemu účtu Vimeo, Vimeo Vám umožní spojit chování při prohlížení přímo s Vaším osobním profilem. Toto můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo. Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Vimeo na adrese vimeo.com/privacy.

Webové fonty Google

Pro jednotné zobrazení písem používá tato stránka webové fonty poskytované společností Google. Když otevřete stránku, prohlížeč načte potřebnáé webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma. Pro tento účel musí Váš prohlížeč vytvořit přímé spojení se servery Google. Google si tak uvědomuje, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím Vaší IP adresy. Použití webových fontů Google se provádí v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije Váš počítač standardní písmo. Další informace o správě uživatelských údajů naleznete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Google mapy

Tyto stránky využívají mapovou službu Map Google pomocí rozhraní API. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Chcete-li používat Mapy Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obecně předávány na server Google v USA a uloženy tam. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat. Použití Map Google je v zájmu zpřístupnění našich webových stránek a usnadnění lokalizaci míst, které jsme uvedli na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Další informace o správě údajů o uživateli naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.